Wyświetleń: 156
Kancelaria Radcy Prawnego

* Kompleksowa pomoc prawn m.in. w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa administracyjnego oraz  w sprawach gospodarczych

 

* Porady prawne

 

* Reprezentowanie klienta przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

 

* Skuteczna windykacja należności oraz obrona dłużnika przed wierzycielami

 

* Sporządzanie opinii i projektów prawnych, umów, pism w postępowaniu sądowym i administracyjnym

 

* Pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu